AVG

Autorijschool Suus is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking persoonsgegevens.

In het kader van de dienstverlening verwerkt Autorijschool Suus persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door Autorijschool Suus verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Verwerking van en het aangaan van overeenkomsten;

Het begeleiden bij en uitvoeren van de rijopleiding;

Verwerking van rijlessen en vorderingen op een digitale leskaart (de verwerker hiervan is PlanGo);

Reserveren van examens en/of toetsen.

Voor de bovenstaande doeleinden vragen wij u de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Autorijschool Suus verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschrevene doeleinden, of indien wij wettelijk verplicht zijn deze informatie te verstrekken.

Social media.

Autorijschool Suus publiceert foto’s van leerlingen alleen na specifiek gevraagde toestemming van de leerling. Deze foto’s worden gepubliceerd op de Facebookpagina en Instagrampagina van Autorijschool Suus.

Minderjarigen.

Wij verwerken geen andere informatie van minderjarigen anders dan hierboven beschreven doeleinden.

Bewaartermijn.

Autorijschool Suus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.

Uw gegevens zijn opgeslagen en beveiligd in een digitaal bestand.

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht de door u verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf.

Cookiebeleid en Google Analytics.

Op de website van Autorijschool Suus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Autorijschool Suus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Autorijschool Suus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief eventuele advertenties van Autorijschool Suus bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Autorijschool Suus te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Autorijschool Suus heeft hier geen invloed op.

Autorijschool Suus heeft Google geen toestemming gegeven om via Autorijschool Suus verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autorijschool Suus, Akkerwindestraat 6, 6602 CH te Wijchen. Telefoonnnummer: 06-15968037. E-mailadres: info@autorijschoolsuus.nl

U hebt recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van persoonsgevoelige informatie.

Autorijschool Suus behoudt te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie.